Siirry sisältöön

Uudistamisen ja vaikuttamisen vuosi

Viime vuotta voi kuvata uudistamisen ja vaikuttamisen vuodeksi. Teimme monia muutoksia ja uudistuksia toimintamalleihimme sekä vaikutimme aktiivisesti korkeakoulujen ja Diakin asemointiin yhteiskunnassa. Teimme työtä rahoituksellisten edellytysten turvaamiseksi. Sujuva ja toimiva arki toisiamme arvostavassa yhteisössä oli jokaisen työpäivän tavoitteena.

Elina Juntunen, Diakin toimitusjohtaja-rehtori.

Sotealan osaajapula kiristyi entisestään

Sotealojen kriisiytynyt osaajapula on yksi suurimmista haasteista, jonka keskellä elämme suomalaisessa yhteiskunnassa. Diak vastasi tähän haasteeseen viime vuonna laajentamalla koulutustarjontaansa ja kehittämällä tutkintojaan.

Syksyllä 2023 aloitimme sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen Joensuussa ja terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksen Porissa. Sosionomien verkkokoulutus alkoi niin ikään ja oli huiman vetovoimainen. Kaikki nämä ovat on merkittäviä aloitteita koulutuksen saavutettavuuden vahvistamisessa ja osaajapulaan vastaamisessa.

Strategian toimeenpanossa isoja askeleita

Viime vuonna strategisena painopisteenä oli rakenteellinen ja digitaalinen kehittäminen. Päivitimme muun muassa fyysisiä tilojamme Helsingissä ja Porissa. Digitaalinen kehitys sai tukea kokonaisvaltaisesta digitiekarttatyöstä, tiedolla johtamisesta ja järjestelmäuudistuksista.

Toinen strateginen painopiste kohdentui uusien ratkaisujen kehittämiseen. DiakHub-innovaatiokeskittymän toiminta laajeni. Se vastaa vaikeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten osattomuuteen, köyhyyteen, mielenterveysongelmiin ja yksinäisyyteen tuottamalla tutkimustietoa, kehittämällä innovaatioita ja palveluita sekä tarjoamalla jatkuvan oppimisen sisältöjä. Diak Master School aloitti toimintansa keskittyen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Kolmas strateginen painotus liittyi Diakin brändiin. Diakin profiilin ja brändin kehittämisessä edettiin brändikonseptin rakentamiseen. Diakin brändiä kehitetään myönteisesti erottuvaksi ja Diakin erityispiirteitä entistä vahvemmin korostaen. Uusi brändikonsepti ja -ilme on tarkoitus julkaista vuoden 2024 aikana.

Organisaatio uudistui

Vuosi 2023 toi mukanaan myös päivitetyn organisaatiorakenteen, jonka tavoitteena oli tukea johtamista sekä toimintojen yhteensovittamista. Uusi organisaatio on jaettu kahteen tulosalueeseen (Koulutus sekä Innovaatiot ja kumppanuudet) ja kahteen palvelualueeseen (Yhteisöpalvelut sekä Strategia, viestintä ja yhteiskuntasuhteet).

Kohti uutta sopimuskautta

Diak aloitti viime vuoden aikana valmistelun uuteen sopimuskauteen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa. Sopimuksessa määritellään muun muassa korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, keskeiset korkeakoulukohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä korkeakoulun tehtävä, profiili ja vahvuusalat.

Yksi sopimuskauden merkittävimmistä ministeriön asettamista tavoitteista tulee olemaan aloituspaikkojen kasvu. Sopimuskaudelle 2025–2028 OKM on ehdottamassa 30 800 tutkinnon (27 639 tutkintoa vuosina 2021–2024) ja vuodelle 2035 jo peräti 37 000 tutkinnon suuruista AMK-tutkintotavoitetta koko maan tasolla. Diakille tämä tarkoittaa, että meidän tulisi kasvattaa omia tutkintotavoitteitamme yli 200 tutkinnolla vuoteen 2028 mennessä ja 400 tutkinnolla vuoteen 2035 mennessä.

Hyvä tulosvuosi

Viime vuosi meni meillä tulosten osalta erittäin hyvin ja voimme olla tyytyväisiä. Tuloksemme paranivat AMK-tutkinnoissa, jatkuvassa oppimisessa, julkaisuissa ja TKI-rahoituksessa. Myös muissa mittareissa olemme saavuttaneet tavoitteita. Tämä on tärkeää, sillä nämä tulokset luovat kestävää pohjaa tulevaisuudelle.

Meillä on myös haasteita, jotka liittyvät niin arjen sujuvuuteen kuin talouden isoon kuvaan. Talouden haasteet johtuvat vuonna 2021 voimaan tulleen korkeakoulujen rahoitusmallin aiheuttamasta kovasta iskusta sotealan koulutuksen rahoitukseen. Voimassa oleva rahoitusmalli pienensi tutkinnoista saatavaa rahoitusta rajusti verrattuna aiempiin rahoitusmalleihin. Korkeakoulurahoitusta on leikattu systemaattisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Teimme viime vuonna ja teemme tänäkin vuonna lujasti töitä pienten ja isojen haasteiden ratkaisemiseksi. Ongelmia ei lakaista maton alle, vaan ne ratkotaan suunnitelmallisesti.

Haluan kiittää Diakin sidosryhmiä, henkilöstöä ja opiskelijoita vuodesta 2023. Kaikki se, mitä saimme aikaan, on voimallisen ja sinnikkään yhteistyön tulosta.

Elina Juntunen
Toimitusjohtaja-rehtori